نمایش مختصر - کتابخانه الکترونیک و دیجیتال - آذرسا
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
مدیریت ( ۱۶۰ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
بیشتر...
ناشران مرتبط
امیرکبیر ( ۶۸۸ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
کتاب فارسی ( ۳۴۴۰۸ )
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:کتاب فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۳۴۴۰۸ رکورد از ۵۱۲۱۹۰ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
کتاب
عنوان :ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ت‍ئ‍ات‍ر
شماره راهنما :م‭PN۲۰۳۵‬‭/‮ش‌‬۲‮ف‌‬۴‬
پدیدآور :ش‍اه‍ی‍ن‌، ش‍ه‍ن‍از، - ۱۳۲۴
تاریخ نشر :۱۳۸۳.
ناشر :دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه مرکزی دانشگاه لرستان
2.
کتاب
عنوان :ف‍ره‍ن‍گ‌ اص‍طلاح‍ات‌ ع‍رف‍ان‍ی‌
شماره راهنما :‏‫‬‭BP۲۸۹/۴‏‫‭‭/د۲ف‌۴
پدیدآور :دان‍ش‌پ‍ژوه‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۷۹.
ناشر :ن‍ش‍ر پ‍ژوه‍ش‌ ف‍رزان‌ روز
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه مرکزی دانشگاه لرستان
3.
کتاب
عنوان :طرح‌ریزی واحدهای صنعتی (اصول طراحی کارخانه)
شماره راهنما :‭TS۱۷۸‬‭ /ط۴۲‬
پدیدآور :تامکینز، جیمز ای.
تاریخ نشر :‭۱۳۷۹‬.
ناشر :نشرترمه
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه مرکزی دانشگاه لرستان
4.
کتاب
عنوان :طرح و اندازه های وسائل و تاسیسات ورزشی
شماره راهنما :‭GV۴۲۵‬‭ /ج۲ط۴ ۱۳۷۸‬
پدیدآور :جانانپور، عنایت
تاریخ نشر :‭۱۳۷۸‬.
ناشر :مولف
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه مرکزی دانشگاه لرستان
5.
کتاب
عنوان :عبدالله‌بن سبا و دیگر افسانه‌های تاریخی
شماره راهنما :‭BP۲۴۱/۸‬‭ /س۲ع۵ ۱۳۷۵‬
پدیدآور :عسکری، مرتضی،‭ ۱۲۹۳ ‬
تاریخ نشر :‭۱۳۷۵‬.
ناشر :مجمع علمی اسلامی
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه مرکزی دانشگاه لرستان
6.
کتاب
عنوان :عراق ساختارها و فرآیند گرایشهای سیاسی
شماره راهنما :‭DS۷۰/۶‬‭ /س۹ع۴ ۱۳۷۹‬
پدیدآور :سیف‌زاده، حسین،‭ ۱۳۲۹ ‬
تاریخ نشر :‭۱۳۷۹‬.
ناشر :مرکز اسناد انقلاب اسلامی
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه مرکزی دانشگاه لرستان
7.
کتاب
عنوان :عقاید اسلام در قرآن کریم
شماره راهنما :‭BP۱۰۴‬‭ /ع۶ع۵‬
پدیدآور :عسکری، مرتضی،‭ ۱۲۹۳ ‬
تاریخ نشر :‭۱۳۷۵]‬]-.
ناشر :مجمع علمی اسلامی
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه مرکزی دانشگاه لرستان
8.
کتاب
عنوان :علی و فرزندان
شماره راهنما :‭BP۳۷/۳۵‬‭ /ح۵ع۸‬
پدیدآور :حسین، طه،‭۱۹۷۳ - ۱۸۸۹ ‬
ناشر :کانون نشر و پژوهشهای اسلامی.
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه مرکزی دانشگاه لرستان
9.
کتاب
عنوان :عید ولایت
شماره راهنما :‭BP۲۲۳/۸‬‭ /ج۹ع۹ ۱۳۷۹‬
پدیدآور :جوادی آملی، عبدالله،‭ ۱۳۱۲ ‬
تاریخ نشر :‭۱۳۷۹‬.
ناشر :مرکز نشر اسراء
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه مرکزی دانشگاه لرستان
10.
کتاب
عنوان :فراماسونرهاو روتارین‌هاولاینزهای ایران
شماره راهنما :‭DSR۱۴۸۴‬‭ /ف۴۲ ۱۳۷۷‬
تاریخ نشر :‭۱۳۷۷‬.
ناشر :مرکز اسناد انقلاب اسلامی
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه مرکزی دانشگاه لرستان
11.
کتاب
عنوان :سیر اندیشه اقتصادی
شماره راهنما :‭HB۷۵‬‭ /ق۴س۹۵‬
پدیدآور :قدیری اصلی، باقر
تاریخ نشر :‭۱۳۸۷‬.
ناشر :دانشگاه تهران
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه مرکزی دانشگاه لرستان
12.
کتاب
عنوان :فرهنگ و دین : برگزیده مقالات دائره‌المعارف دین
شماره راهنما :‭BL۳۱‬‭ /‮الف‬۷ف۴ ۱۳۷۴‬
پدیدآور :الیاده، میرچا،‭۱۹۸۶ - ۱۹۰۷ ‬
تاریخ نشر :‭۱۳۷۴‬.
ناشر :طرح نو
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه مرکزی دانشگاه لرستان
13.
کتاب
عنوان :فوتبال : تکنیکهای فردی برای دروازبانان
شماره راهنما :‭GV۹۴۳/۸‬‭ /ب۴ف۹ ۱۳۷۹‬
پدیدآور :براون، یوجین،‭ ۱۹۴۶ ‬
تاریخ نشر :‭۱۳۷۹‬.
ناشر :نشر سنبله
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه مرکزی دانشگاه لرستان
14.
کتاب
عنوان :قوانین بدمینتون
شماره راهنما :‭GV۱۰۰۷‬‭ /ف۴ق۹ ۱۳۷۹‬
پدیدآور :فدراسیون بین‌المللی بدمینتون
تاریخ نشر :‭۱۳۷۹‬.
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه مرکزی دانشگاه لرستان
15.
کتاب
عنوان :کاراته
شماره راهنما :‭GV۱۱۱۴/۳‬‭ /آ۴ک۲ ۱۳۷۸‬
پدیدآور :آدام، همیش
تاریخ نشر :‭۱۳۷۸‬.
ناشر :موسسه انتشارات دانش
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه مرکزی دانشگاه لرستان
16.
کتاب
عنوان :کاربرد روشهای تحقیق علوم اجتماعی در مدیریت
شماره راهنما :‭Q۱۸۰‬‭ /آ۱ظ۹‬
پدیدآور :ظهوری، قاسم،‭ ۱۳۱۷ ‬
تاریخ نشر :‭۱۳۷۸‬.
ناشر :میر
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه مرکزی دانشگاه لرستان
17.
کتاب
عنوان :کنترل خوردگی در صنایع
شماره راهنما :‭HD۹۹۹۹‬‭ /خ۹س۹‬
پدیدآور :سیدرضی، محمد،‭ ۱۳۲۶ ‬
تاریخ نشر :‭۱۳۷۵‬-.
ناشر :انجمن خوردگی ایران
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه مرکزی دانشگاه لرستان
18.
کتاب
عنوان :گامی نو در فراسوی تمرین‌های ورزشی : روش‌های نیروزایی
شماره راهنما :‭GV۳۴۱‬‭ /و۹گ۲ ۱۳۷۶‬
پدیدآور :ویلیامز، ملوین،‭ ۱۹۳۷ ‬
تاریخ نشر :‭۱۳۷۶‬.
ناشر :موسسه فرهنگی آفرینه
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه مرکزی دانشگاه لرستان
19.
کتاب
عنوان :گزیده‌ای از اندرزها و کوتاه سخنان پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار باترجمه آن به‌انگلیسی
شماره راهنما :‭BP۱۳۶/۹‬‭ /پ۲گ۴ ۱۳۷۸‬
پدیدآور :پازارگادی، علاءالدین،‭ ۱۲۹۲ ‬
تاریخ نشر :‭۱۳۷۸‬.
ناشر :رهنما
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه مرکزی دانشگاه لرستان
20.
کتاب
عنوان :گزیده متون تفسیری فارسی
شماره راهنما :‭BP۹۲/۹۵‬‭ /ط۲گ۴ ۱۳۶۸‬
پدیدآور :طباطبایی اردکانی، محمود،‭۱۳۷۲ - ۱۳۱۵ ‬
تاریخ نشر :‭۱۳۶۸‬.
ناشر :اساطیر
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه مرکزی دانشگاه لرستان
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو