نمایش مختصر - کتابخانه الکترونیک و دیجیتال - آذرسا
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
نقشه ( ۱۳ )
بیشتر...
ناشران مرتبط
‭۴۴ن‬ ( ۱ )
‭۴۲ن‬ ( ۱ )
‭۴۱ن‬ ( ۱ )
‭۴۰ن‬ ( ۱ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:منابع جغرافیایی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۴۶ رکورد از ۵۱۲۱۹۰ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
منابع جغرافیایی
عنوان :نقشه ماهواره ای شهر اراک و حومه
شماره راهنما :‭۱ن،‮ اراک‬‬
پدیدآور :سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تاریخ نشر :‭۱۳۸۱‬.
ناشر :سازمان نقشه برداری کشور
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافیایی]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
2.
منابع جغرافیایی
عنوان :نقشه راهنمای شهر بجنورد
شماره راهنما :‭۲ن،‮بجنورد‬‬
پدیدآور :سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
ناشر :سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافیایی]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
3.
منابع جغرافیایی
عنوان :نقشه راهنمای شهر کرج
شماره راهنما :‭۳ن،‮ کرج‬‬
پدیدآور :سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تاریخ نشر :‭۱۳۸۴‬.
ناشر :سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافیایی]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
4.
منابع جغرافیایی
عنوان :نقشه راهنمای شهر کرد
شماره راهنما :‭۴ن،‮ شهر کرد‬‬
ناشر :سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان نقشه برداری کشور.
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافیایی]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
5.
منابع جغرافیایی
عنوان :نقشه تصویری جزیره کیش
شماره راهنما :‭۵ن،‮ کیش‬‬
پدیدآور :سازمان نقشه برداری کشور
تاریخ نشر :‭۱۳۷۹‬.
ناشر :سازمان نقشه برداری کشور
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافیایی]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
6.
منابع جغرافیایی
عنوان :نقشه راهنمای شهر تبریز
شماره راهنما :‭۶ن،‮تبریز‬‬
پدیدآور :سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازمان نقشه برداری کشور
تاریخ نشر :‭۱۳۸۱‬.
ناشر :سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافیایی]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
7.
منابع جغرافیایی
عنوان :نقشه عمومی استان اردبیل
شماره راهنما :‭۷ن،‮اردبیل‬‬
پدیدآور :سازمان نقشه برداری کشور
ناشر :سازمان نقشه برداری کشور.
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافیایی]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
8.
منابع جغرافیایی
عنوان :نقشه راهنمای شهر طبس
شماره راهنما :‭۸ن،‮طبس‬‬
پدیدآور :سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تاریخ نشر :‭۱۳۸۱‬.
ناشر :سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافیایی]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
9.
منابع جغرافیایی
عنوان :نقشه راهنمای شهر کاشمر
شماره راهنما :‭۹ن،‮کاشمر‬‬
پدیدآور :سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازمان نقشه برداری کشور
تاریخ نشر :‭۱۳۸۱‬.
ناشر :سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافیایی]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
10.
منابع جغرافیایی
عنوان :نقشه راهنمای شهر نیشابور
شماره راهنما :‭۱۰ن،‮نیشابور‬‬
پدیدآور :سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تاریخ نشر :‭۱۳۸۱‬.
ناشر :سازمان مدیریت و برنامه ریزی
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافیایی]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
11.
منابع جغرافیایی
عنوان :نقشه عمومی استان اصفهان
شماره راهنما :‭۱۱ن،‮اصفهان‬‬
پدیدآور :سازمان نقشه برداری کشور
تاریخ نشر :‭۱۳۸۱‬.
ناشر :سازمان نقشه برداری کشور
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافیایی]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
12.
منابع جغرافیایی
عنوان :نقشه عمومی استان قم
شماره راهنما :‭۱۲ن،‮قم‬‬
پدیدآور :سازمان نقشه برداری کشور
تاریخ نشر :‭۱۳۸۱‬.
ناشر :نقشه عمومی استان قم
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافیایی]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
13.
منابع جغرافیایی
عنوان :نقشه راههای نوشهر بوشهر
شماره راهنما :‭۱۳ن،‮نوشهر‬‬
پدیدآور :سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان نقشه برداری کشور
تاریخ نشر :‭۱۳۸۱‬.
ناشر :سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافیایی]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
14.
منابع جغرافیایی
عنوان :نقشه راهنمای عمومی شهر اصفهان
شماره راهنما :‭۱۴ن،‮اصفهان‬‬
پدیدآور :سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، سازمان نقشه برداری کشور
تاریخ نشر :‭۱۳۸۱‬.
ناشر :سازمان مدیریت و برنامه ریزی
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافیایی]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
15.
منابع جغرافیایی
عنوان :نقشه راهنمای شهر تربت حیدریه
شماره راهنما :‭۱۵ن،‮تربت حیدریه‬‬
پدیدآور :سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تاریخ نشر :‭۱۳۸۳‬.
ناشر :سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافیایی]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
16.
منابع جغرافیایی
عنوان :نقشه راهنمای شهر اسفراین
شماره راهنما :‭۱۶ن،‮اسفراین‬‬
پدیدآور :سازمان مدیریت و برنامه ریزی سازمان نقشه برداری کشور
تاریخ نشر :‭۱۳۸۲‬.
ناشر :سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافیایی]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
17.
منابع جغرافیایی
عنوان :نقشه راهنمای شهر شیراز
شماره راهنما :‭۱۷ن،‮شیراز‬‬
پدیدآور :سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان نقشه برداری
تاریخ نشر :‭۱۳۸۱‬.
ناشر :سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافیایی]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
18.
منابع جغرافیایی
عنوان :نقشه راهنمای شهر زنجان
شماره راهنما :‭۱۸ن،‮ زنجان‬‬
پدیدآور :سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، سازمان نقشه برداری کشور
تاریخ نشر :‭۱۳۸۴‬.
ناشر :سازمان مدیریت و برنانه ریزی کشور
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافیایی]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
19.
منابع جغرافیایی
عنوان :نقشه راهنمای شهر مشهد
شماره راهنما :‭۱۹ن،‮مشهد‬‬
پدیدآور :سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان نقشه برداری کشور
ناشر :سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافیایی]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
20.
منابع جغرافیایی
عنوان :نقشه راهنمای شهر قم
شماره راهنما :‭۲۰ن،‮ قم‬‬
پدیدآور :سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان نقشه برداری کشور
تاریخ نشر :‭۱۳۸۲‬.
ناشر :سازمان مدیریت و برنامه ریزی
نوع ماده :منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافیایی]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو