نمایش مختصر - کتابخانه الکترونیک و دیجیتال - آذرسا
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
گندم ( ۱۴ )
نخود ( ۱۱ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
‏لرستان ( ۱۲۵۰ )
بیشتر...
ناشران مرتبط
علوم پایه ( ۳۷۲ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:پایان نامه فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۴۱۶۳ رکورد از ۵۱۱۶۶۴ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
پایان نامه فارسی
عنوان :تأثیر عملیات تنک کردن بر برخی ویژگی‎های مورفولوژی برگ و بیولوژیکی خاک در جنگل برودار (پژوهش موردی: منطقه چگنی خرم‌آباد- لرستان
شماره راهنما :گرایش جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل،۱۳۹۹،ی-ت
پدیدآور :‏ یادگاری پور،‏ اکرم
تاریخ نشر :1399
ناشر :دانشگاه لرستان دانشكده کشاورزی و منابع طبیعی
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
2.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی اثرات سیل بر معیشت پایدار خانوارهای روستایی
شماره راهنما :توسعه روستایی،۱۳۹۹،آ-ب
پدیدآور :‏ آذینی،‏ کیومرث
تاریخ نشر :1399
ناشر :دانشگاه لرستان دانشكده کشاورزی
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
3.
پایان نامه فارسی
عنوان :اثر اتصال دوطرفه لوله لترال بر یكنواختی و عملكرد هیدرولیكی آبیاری قطرهای در طولها و فشارهای متفاوت
شماره راهنما :آب-آبیاری وزهکشی،۱۴۰۰،س،الف
پدیدآور :‏ سمریان‏ ابراهیم
تاریخ نشر :۱۴۰۰
ناشر :دانشگاه لرستان دانشكده کشاورزی و منابع طبیعی
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
4.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی اثرات تنش خشکی بر ژنوتیپهای عدس وتوان رقابتی آنان به تداخل علفهای هرز
شماره راهنما :شناسایی و مبارزه با علفهای هرز،۱۳۹۹،ب،ب
پدیدآور :‏برزویی،‏‏فرهاد
تاریخ نشر :۱۳۹۹
ناشر :دانشگاه لرستان دانشكده کشاورزی و منابع طبیعی
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
5.
پایان نامه فارسی
عنوان :تحریک ریشه موئین در گیاه دارویی کلوس ) Kelussia odoratissima mozaff )
شماره راهنما :بیوتکنولوژی کشاورزی،۱۴۰۰،خ،ت
پدیدآور :‏ خطیبی نیا،‏ نازنین
تاریخ نشر :۱۴۰۰
ناشر :دانشگاه لرستان دانشكده کشاورزی و منابع طبیعی
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
6.
پایان نامه فارسی
عنوان :استفاده از نانو صفحات اکسید گرافن،جهت سنتز کود کند رهای فسفر و تأثیر آن، بر فراهمی فسفر در گیاه کاهو
شماره راهنما :علوم خاک ،۱۴۰۰،ع-الف
پدیدآور :‏ عبداللهی مقدم،‏ حسن
تاریخ نشر :1400
ناشر :دانشگاه لرستان دانشكده کشاورزی
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
7.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی اثرات طرح کاشت ،تراکم بوته ورقم بر رشد ،عملکردو اجزای عملکرد نخود سفید در شرایط دیم
شماره راهنما :زراعت،۱۳۸۷،ح-ب
پدیدآور :‏ حمیدیانکیانوش
تاریخ نشر :‭۱۳۷۶‬
ناشر :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
8.
پایان نامه فارسی
عنوان :مطالعه اثر تاریخ های مختلف کشت بر عملکرد و روند رشد ارقام نخود زراعی درشرایط کشت دیم در منطقه گریت خرم آباد (لرستان ۹
شماره راهنما :زراعت،۱۳۷۶،س-م
پدیدآور :ساکی نژاد،طیب
تاریخ نشر :‭۱۳۷۶‬
ناشر :دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد اهواز دانشکده کشاورزی
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
9.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی تحمل به شوری در ارقام مختلف چغندر قند
شماره راهنما :زراعت،۱۳۷۴،ر-ب
پدیدآور :رفیعی،مسعود
تاریخ نشر :‭۱۳۷۴‬
ناشر :دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده کشاورزی
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
10.
پایان نامه فارسی
عنوان :کاربرد عکسهای هوایی بمنظور بررسی های کمی در جنگل‌های بلوط غرب ایران
شماره راهنما :جنگلداری،۱۳۵۷،ت-ک
پدیدآور :توکل،حسین
تاریخ نشر :‭۱۳۵۶-۱۳۵۷‬
ناشر :دانشگاه تهران دانشکده منابع طبیعی
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
11.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی عوامل اقتصاد ی تعیین کننده در هزینه طرحهای دامپروری استان سیستان وبلوچستان -شهرستان زابل
شماره راهنما :علوم دام،۱۳۷۹،ح-ب
پدیدآور :حیدری فراهانی،عبدالمجید
تاریخ نشر :‭۱۳۷۹‬
ناشر :وزارت جهادکشاورزی مرکز آموزش عالی امام خمینی
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
12.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی اثر برداشت علوفه در مراحل مختلف فنولوژیکی رشدوکشت بذرباغلاف برعملکرد کمی و کیفی یونجه
شماره راهنما :زراعت،۱۳۸۲،ش-ب
پدیدآور :شعبانی،قباد
تاریخ نشر :‭۱۳۸۲‬
ناشر :دانشگاه لرستان دانشکده کشاورزی
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
13.
پایان نامه فارسی
عنوان :تاثیر هورمون جیبرلیک اسید بر خصوصیات کمی ،غالبیت انتهایی وعملکرد غده های بذری سیب زمینی
شماره راهنما :زراعت،۱۳۸۲،م-ت
پدیدآور :محمودی،راحله
تاریخ نشر :‭۱۳۸۲‬
ناشر :دانشگاه لرستان دانشکده کشاورزی
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
14.
پایان نامه فارسی
عنوان :تولید گیاهچه های عاری از ویروس دورقم سیب زمینی به طریق کشت مریستم و برسی اثر بستر و ظرف کشت بر عملکرد ریز غده های تولید
شماره راهنما :زراعت،۱۳۸۳،و-ت
پدیدآور :ونائی،حسین
تاریخ نشر :‭۱۳۸۳‬
ناشر :دانشگاه لرستان دانشکده کشاورزی
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
15.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی عملکرد وبعضی خصوصیات فیزیولوژی هیبریدهای امید بخش ذرت دیر رس و متوسط رس در شرایط خوزستان (دزفول)
شماره راهنما :زراعت،۱۳۸۳،پ-ب
پدیدآور :پاکدل،علی
تاریخ نشر :‭۱۳۸۳‬
ناشر :دانشگاه لرستان دانشکده کشاورزی
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
16.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی تنش شوری بر برخی خصوصیات گلرنگ درکشت تابستانه در منطقه رودشت اصفهان
شماره راهنما :زراعت،۱۳۸۳،ز-ب
پدیدآور :زمانپور سیچانی،مریم
تاریخ نشر :‭۱۳۸۳‬
ناشر :دانشگاه لرستان دانشکده کشاورزی
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
17.
پایان نامه فارسی
عنوان :تاثیر تراکم گیاهی وآرایش کاشت بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد ،عملکرد بیو لوژیکی وبرخی خصوصیات فیزیولوژکی رشد در لوبیا قرمز رقم اختر
شماره راهنما :زراعت،۱۳۸۶،م-ت
پدیدآور :محمودی،مجید
تاریخ نشر :‭۱۳۸۴‬
ناشر :دانشگاه لرستان دانشکده کشاورزی
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
18.
پایان نامه فارسی
عنوان :تاثیر برخی از عوامل زراعی بر خصوصیات کمی و کیفی یونجه یکساله
شماره راهنما :زراعت،۱۳۸۴،م-ت
پدیدآور :میرمیران،محبوبه
تاریخ نشر :‭۱۳۸۴‬
ناشر :دانشگاه لرستان دانشکده کشاورزی
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
19.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی تاثیرسیستم های مختلف زراعی -تغذیه ای برعملکردواجزای عملکرد ذرت دانه‌ای درشرایط اقلیمی خرم آباد
شماره راهنما :زراعت،۱۳۸۵،ل-ب
پدیدآور :لشنی،حسن
تاریخ نشر :‭۱۳۸۵‬
ناشر :دانشگاه لرستان دانشکده کشاورزی
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
20.
پایان نامه فارسی
عنوان :اثرات تاریخ کاشت وکود نیتروژنه برتولید سورکوم علوفه ای در کشت بین زراعی تابستانه در خرم آباد
شماره راهنما :زراعت،۱۳۸۵،ج-الف
پدیدآور :جورابی،سیما
تاریخ نشر :‭۱۳۸۵‬
ناشر :دانشگاه لرستان دانشکده کشاورزی
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو