نمایش مختصر - کتابخانه الکترونیک و دیجیتال - آذرسا
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
Mathematics ( ۲ )
بیشتر...
ناشران مرتبط
ANATEB. ( ۲ )
unesco ( ۲ )
JB ( ۲ )
Apadana Soft ( ۲ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:دیداری شنیداری لاتین‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۵۷ رکورد از ۵۱۲۱۹۰ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
latin Audio visual materials
عنوان :Super King of programs
شماره راهنما :‭e,1,soft‮ ‬ware‬
نوع ماده :latin Audio visual materials
[CD]latin Audio visual materials
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
2.
latin Audio visual materials
عنوان :Wild cats
شماره راهنما :‭e,2,wild‮ ‬cats‬
نوع ماده :latin Audio visual materials
[CD]latin Audio visual materials
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
3.
latin Audio visual materials
عنوان :Microsoft Compelete Gardening
شماره راهنما :‭e,3,Gardening‬
تاریخ نشر :1996.
ناشر :microsoft corporation
نوع ماده :latin Audio visual materials
[CD]latin Audio visual materials
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
4.
latin Audio visual materials
عنوان :Biolab Fly
شماره راهنما :‭e,4,Fly‬
تاریخ نشر :1990-97.
ناشر :Bob Doltar
نوع ماده :latin Audio visual materials
[CD]latin Audio visual materials
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
5.
latin Audio visual materials
عنوان :Wild life in danger
شماره راهنما :‭e,5,Wild‮ ‬LiFe‬
تاریخ نشر :1998.
ناشر :unesco
نوع ماده :latin Audio visual materials
[CD]latin Audio visual materials
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
6.
latin Audio visual materials
عنوان :wild insects
شماره راهنما :‭e,6,wild‮ ‬insects‬
ناشر :arcmedia Inc.
نوع ماده :latin Audio visual materials
[CD]latin Audio visual materials
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
7.
latin Audio visual materials
عنوان :Garden designer
شماره راهنما :‭e,7,Garden‮ ‬designer‬
تاریخ نشر :1995.
ناشر :GLobaL softwarepublishing
نوع ماده :latin Audio visual materials
[CD]latin Audio visual materials
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
8.
latin Audio visual materials
عنوان :JB MATHEMATICS & STATICS 2004
شماره راهنما :‭e,8,mathmatics‬
تاریخ نشر :2004.
ناشر :JB
نوع ماده :latin Audio visual materials
[CD]latin Audio visual materials
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
9.
latin Audio visual materials
عنوان :Encyclopedia of Reptiles
شماره راهنما :‭e,9,Reptiles‬
تاریخ نشر :1975.
ناشر :arcmedia Inc
نوع ماده :latin Audio visual materials
[CD]latin Audio visual materials
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
10.
latin Audio visual materials
عنوان :Nutrition Reqirements of diary cattle
شماره راهنما :‭e,10,diary‮ ‬cattle‬
تاریخ نشر :2000.
نوع ماده :latin Audio visual materials
[CD]latin Audio visual materials
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
11.
latin Audio visual materials
عنوان :cd garden Burpee desiner and encycoLopedia
شماره راهنما :‭e,11,‮ ‬garden‬
نوع ماده :latin Audio visual materials
[CD]latin Audio visual materials
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
12.
latin Audio visual materials
عنوان :Registration Key & Serial
شماره راهنما :‭e,12,Registration‬
تاریخ نشر :2003.
ناشر :Emperor
نوع ماده :latin Audio visual materials
[CD]latin Audio visual materials
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
13.
latin Audio visual materials
عنوان :JB MUL TIMEDIA 2004
شماره راهنما :‭e,13,Multimedia‬
تاریخ نشر :2004.
ناشر :JB
نوع ماده :latin Audio visual materials
[CD]latin Audio visual materials
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
14.
latin Audio visual materials
عنوان :Tropical Fruits,citrus,and sugar cane
شماره راهنما :‭e,14,Fruit‬
تاریخ نشر :1998.
ناشر :macromdia.Inc
نوع ماده :latin Audio visual materials
[CD]latin Audio visual materials
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
15.
latin Audio visual materials
عنوان :Diseases of vegetables cucurbit,Garlic,lettuce,onion,tomato
شماره راهنما :‭e,15,vegetables‬
تاریخ نشر :1998.
ناشر :Macromedia.inc
نوع ماده :latin Audio visual materials
[CD]latin Audio visual materials
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
16.
latin Audio visual materials
عنوان :Survey& Roadway& Catography
شماره راهنما :‭e,16,Civil‬
تاریخ نشر :2007.
ناشر :Apadana Soft
نوع ماده :latin Audio visual materials
[CD]latin Audio visual materials
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
17.
latin Audio visual materials
عنوان :Math & Statistic Softwares
شماره راهنما :‭e,17,mathematics‬
تاریخ نشر :2006.
ناشر :Apadana Soft
نوع ماده :latin Audio visual materials
[CD]latin Audio visual materials
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
18.
latin Audio visual materials
عنوان :Microsoft oceans
شماره راهنما :‭e,18,oceans‬
تاریخ نشر :1995.
ناشر :Microsoft corp
نوع ماده :latin Audio visual materials
[CD]latin Audio visual materials
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
19.
latin Audio visual materials
عنوان :punch master Lands cape a Home design
شماره راهنما :‭e,19,land‮ ‬design‬
تاریخ نشر :2001.
ناشر :punch software
نوع ماده :latin Audio visual materials
[CD]latin Audio visual materials
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
20.
latin Audio visual materials
عنوان :Longman Advanced American Dictionary
شماره راهنما :‭e,20,‮ ‬english‮ ‬language‬
تاریخ نشر :2001.
ناشر :pearson Education Limited
نوع ماده :latin Audio visual materials
[CD]latin Audio visual materials
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو