نمایش مختصر - کتابخانه الکترونیک و دیجیتال - آذرسا
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
‏ریاضی ( ۲۷ )
‏معدن ( ۹ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
بیشتر...
ناشران مرتبط
‭ط۲۲‬ ( ۲ )
‭ط۶‬ ( ۲ )
‭ط۲۰‬ ( ۲ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۲۷۴ رکورد از ۵۱۲۱۹۰ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :مطالعه آترزی فولیکول های تخمدانی درگاومیش
شماره راهنما :‭۱.ط،‮گاومیش‬،۱۳۸۰‮ ‬،ع- م‬
پدیدآور :عباسی ،محسن
تاریخ نشر :‭۱۳۸۰‬.
ناشر :دانشگاه لرستان
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
2.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :تعیین منابع مقاومت ارقام جو،به بیماری کچلی (اسکالد)ولکه برگی در استان لرستان
شماره راهنما :‭۲.ط،‮جو‬،۱۳۸۰، د- ت‬
پدیدآور :درویش نیا ،مصطفی
تاریخ نشر :‭۱۳۸۰‬.
ناشر :دانشگاه لرستان
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
3.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی اثرات سه نوع ماده بستری وسه روش مدیریت بستر بر عملکرد مرغهای گوشتی
شماره راهنما :‭۳.ط،‮مرغ گوشتی‬،۱۳۸۰‮ ‬، خ- ب‬
پدیدآور :خسروی نیا ،حشمت اله
تاریخ نشر :‭۱۳۸۰‬.
ناشر :دانشگاه لرستان
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
4.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی کشتارگاهی سارگوسیستوزیس گوسفند وبز درکشتارگاه خرم آباد
شماره راهنما :‭۴.ط،‮گوسفندوبز‬،۱۳۸۰،‮ الف‬- ب‬
پدیدآور :آتش پرور،نعمت
تاریخ نشر :‭۱۳۸۰‬.
ناشر :دانشگاه لرستان
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
5.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :مطالعه مورفولوژی ومورفومتری فولیکول های تخمدانی در گوسفندان لری
شماره راهنما :‭۵.ط،‮گوسفند‬،۱۳۸۰‮ ‬، ع- م‬
پدیدآور :عباسی ،محسن
تاریخ نشر :‭۱۳۸۰‬.
ناشر :دانشگاه لرستان
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
6.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی ومقایسه عصاره خشک ومیزان روغن‭۱۶ ‬رقم گلرنگ در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
شماره راهنما :‭۶.ط،‮گلرنگ‬،۱۳۸۰، ر- ب‬
پدیدآور :رضایی نژاد ،عبدالحسین
ناشر :دانشگاه لرستان.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
7.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :درختان مقدس واهمیت اقتصادی آن
شماره راهنما :‭۷.ط،‮درختان مقدس‬،۱۳۸۱‮ ‬، خ- د‬
پدیدآور :خلیلی ارجمندی ،مرتضی
ناشر :دانشگاه لرستان.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
8.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :چگونگی ایجاد اشتغال وصادرات غیر نفتی از طریق پرورش گل وگیاهان زینتی در استان لرستان
شماره راهنما :‭۸.ط،‮گیاهان زینتی‬،۱۳۸۱، ر- چ‬
پدیدآور :رضایی نژاد،عبدالحسین
ناشر :سازمان مدیریت وبرنامه ریزی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
9.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی کالبد شناسی وبافت شناسی عضو ومرونازال درگوسفندان لری
شماره راهنما :‭۹.ط،‮گوسفند‬،۱۳۸۱‮ ‬،ع- ب‬
پدیدآور :عباسی،محسن
ناشر :دانشگاه لرستان.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
10.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :تاثیر سطح چربی ،نوع چربی وسطح علوفه بر عملکرد بره های پرواری
شماره راهنما :‭۱۰.ط،‮بره‌ها‬،۱۳۸۰‮ ‬،‮الف‬- ت‬
پدیدآور :آذرفر،آرش
ناشر :دانشگاه لرستان‍.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
11.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی میزان شیوع کریپتوسپوریدیوم در کودکان مبتلا به اسهال در شهرستان خرم آباد وگاوهای اسهالی وغیر اسهالی در روستاهای اطراف شهر
شماره راهنما :‭۱۱.ط،‮کریپتوسپور‬،۱۳۸۲‮ ‬،م- ب‬
پدیدآور :ملکی،شهرام
ناشر :دانشگاه لرستان.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
12.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :اثر روغن دانه چریش روی سوسک شاخه بلند وزاسه
شماره راهنما :‭۱۲.ط،‮ چریش‬،۱۳۸۲، ل-‮ الف‬‬
پدیدآور :لچینانی،پرویز
ناشر :دانشگاه لرستان.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
13.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :شناسایی وارتباط کنه های پارازیتنگونای خاکزی باملخ های شاخک کوتاه خانواده‭ACrididae‬ ومعرفی گونه غالب در خرم آباد
شماره راهنما :‭۱۳.ط،‮کنه ها‬،۱۳۸۲، ل- ش‬
پدیدآور :لچینانی ،پرویز
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
14.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی بیولوژی زنبور برگخوارزبان گنجشکوکنترل آن درخرم آباد
شماره راهنما :‭۱۴.ط،‮زنبور‬،۱۳۸۲‮ ‬، ل- ب‬
پدیدآور :لچینانی،پرویز
ناشر :دانشگاه لرستان.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
15.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی تاثیر دوروش کشت بهاره بر عملکرد دانه واجزای عملکرد چهاررقم گلرنگ
شماره راهنما :‭۱۵.ط،‮گلرنگ‬،۱۳۸۳‮ ‬، ع- ب‬
پدیدآور :عشقی زاده،حمید رضا
ناشر :دانشگاه لرستان.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
16.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :ا ثر استفاده از ملاتونین همراه به پروستاژنها روی شاخصهای باروری میش در فصل غیر تولید مثلی
شماره راهنما :‭۱۶.ط،‮باروری میش‬،۱۳۸۳‮ ‬، م-‮ الف‬‬
پدیدآور :موسوی ،مجتبی
تاریخ نشر :‭۱۳۸۷‬.
ناشر :دانشگاه لرستان
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
17.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :تاثیرتراکم گله وسطوح مختلف آرومابیوتیک برپارامترهای اقتصادی مرغ گوشتی پرورش یافته درشرایط تنش گرمایی
شماره راهنما :‭۱۷.ط،‮مرغ گوشتی‬،۱۳۸۸‮ ‬، خ- ت‬
پدیدآور :خسروی نیا،حشمت اله
ناشر :دانشگاه لرستان.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
18.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :شناسایی فلور و تعیین فراوانی گونه های علف هرز در سطح مزارع نخود شهرستان خرم آباد
شماره راهنما :‭۱۸.ط،‮نخود‬،۱۳۸۷‮ ‬،‮الف‬- ش‬
پدیدآور :احمدی ،عبدالرضا
تاریخ نشر :‭۱۳۸۷‬.
ناشر :دانشگاه لرستان
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
19.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی بیولوژی شپشک گندم وجو ‭EXaeretopust itici Wiliams(Cocidae:Homoptera)‬ درشرایط مزرعه ای خرم آباد
شماره راهنما :‭۱۹.ط،‮ شپشک گندم‬،‮ ‬۱۳۸۷، ل- ب‬
پدیدآور :لچینانی ،پرویز
ناشر :دانشگاه لرستان.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
20.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی تنوع ژنتیکی درارقام گندم دیم بااستفاده ازنشانگرمولکولی نیمه تصادفی ‭ISJ‬
شماره راهنما :‭۲۰.ط،‮ گندم‬،۱۳۸۸‮ ‬،‮الف‬- ب‬
پدیدآور :اسماعیلی احمد
ناشر :دانشگاه لرستان.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو